top of page
Πρακτικό σεμινάριο Βοηθού Λογιστή Διπλογραφικής μεθόδου

Δευ 11 Απρ

|

Live webinar

Πρακτικό σεμινάριο Βοηθού Λογιστή Διπλογραφικής μεθόδου

Βασικές Λογιστικές Εργασίες στη Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου | Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ

Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν
Δείτε άλλες ενάρξεις

Ημερομηνία & Τοποθεσία

11 Απρ 2022, 6:00 μ.μ. EEST

Live webinar

Σχετικά με το σεμινάριο

Παρακολουθώντας το σεμινάριο:

 • Θα γνωρίζεις την πλήρη ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων καθώς
 • Τις διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού
 • Βασική Πρακτική Εφαρμογή των Υποχρεώσεων ενός Λογιστή στα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών.
 • Θα λάβεις πιστοποίηση γνώσεων GlobalCert
 • Θα μπορείς να εργαστείς ως Βοηθός Λογιστή με πλήρη πρακτική εξάσκηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται

 • Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ , Κολεγίων που εισέρχονται πρώτη φορά σε εργασίες
 • Λογιστηρίου και
 • Σε εργαζόμενους σε Λογιστήρια με μικρή εμπειρία.

Διάρκεια σεμιναρίου: 100 ώρες

Ημερομηνία Σεμιναρίου: 11 Απριλίου - 17 Ιουνίου 2022

Ημέρες Σεμιναρίου: Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 21:00

Τιμή σεμιναρίου (Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση)

 • 590€ Φοιτητές και άνεργοι
 • 690€ Εργαζόμενοι

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος πιστοποίησης 80€

Ύλη σεμιναρίου

1. Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές Έννοιες Νόμου
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 • Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
 • Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Πιστωτικά τιμολόγια Αγορών - Προμηθευτών
 • Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής

2. Εργασίες βοηθού λογιστή - Κάθε μέρα

 • Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
 • Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
 • Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
 • Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
 • Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση Συναλλαγματικών
 • Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
 • Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
 • Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ)

3. Εργασίες βοηθού λογιστή - Κάθε μέρα

 • Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
 • Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
 • Διαχείριση Εξαγωγών
 • Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ.)
 • Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
 • Αγορά Παγίων – Leasing κτλ.
 • Πώληση Παγίων

4. Τέλος του μήνα

 • Φ.ΠΑ  Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5)
 • Σύνταξη Ισοζυγίων
 • Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

5. Συμμετοχή βοηθού λογιστή στο κλείσιμο ισολογισμού τέλος έτους

 • Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων Ν. 4172/13
 • Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
 • Συμφωνίες Λογαριασμών (τραπεζών , προμηθευτών , πελατών κλπ)
 • Χειρισμός Προκαταβολών Πελατών
 • Χειρισμός Προκαταβολών σε Προμηθευτές
 • Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
 • Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων notes – προσάρτημα)

6. Μηχανογράφηση συναλλαγών - Ηλεκτρονικά βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ :

 • Παρέχονται προγράμματα της EPSILON & UNION & ERP SOFTONE
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στα Demo των προγραμμάτων της Εταιρείας UNION και EPSILON όπως επίσης και το ERP της SOFTONE
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος UNION.
 • Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις.

Εκπαιδευτείτε Δυναμικά από το Γραφείο σας ή την Άνεση του σπιτιού σας.

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα Ζωντανής Διδασκαλίας της ProtaxSeminars®, δεν είναι ένα πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας σε αντίθεση με άλλα προγράμματα εκμάθησης web-based προσφέρει ζωντανή διδασκαλία με τους κορυφαίους εκπαιδευτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν την δοκιμασμένη μέθοδο Πρακτικής ProtaxWebinars® και φυσικά το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούνται στις τάξεις μας.

Πώς λειτουργεί η Εικονική αίθουσα διδασκαλίας ProtaxWebinars®;

Μετά την εγγραφή σας στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει, λαμβάνετε ένα emailγια μια ζωντανή συνεδρία εκμάθησης και δοκιμής για να σας εξοικειώσει με την πλατφόρμα ProtaxWebinars®

Οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται στην προσωπική σελίδα ProtaxWebinars® με ένα ασφαλές όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε μία προγραμματισμένη ώρα για να συμμετέχουν στην ζωντανή συνεδρία.

Εάν χάσω μία Ζωντανή Συνεδρία;

Οι συνεδρίες καταγράφονται και μπορείτε κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο Σεμινάριο να ξαναδείτε το μάθημα για επανάληψη ή τα μαθήματα που δεν καταφέρατε να παρακολουθήσετε.

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση

Αγορά θέσης

Price

Quantity

Total

 • Βοηθός Λογιστή Διπλογραφικής

  590,00 €

  Βασικές Λογιστικές Εργασίες στη Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου | Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ. Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή με πλήρη πρακτική εξάσκηση

  590,00 €

  0

  0,00 €

Total

0,00 €

Share This Event

Θέλετε να σας καλέσουμε;                         τηλέφωνο  211 1084 459
arrow&v
bottom of page