ΑΑΔΕ – myDATA: Σε λειτουργία από σήμερα νέες εκδόσεις για το myDATA και το timologio

ΑΑΔΕ – myDATA: Σε λειτουργία από σήμερα νέες εκδόσεις για το myDATA και το timologio

Τις νέες εκδόσεις v1.0.8 του myDATA και v1.5.0 για το timologio θέτει σε λειτουργία από σήμερα Τρίτη 20/02/2024 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών της πλατφόρμας στις σχετικές επικαιροποιήσεις της απόφασης Α.1138/2020. Οι προσθήκες στις νέες εκδόσεις είναι αποτέλεσμα της διαρκούς συνεργασίας της ΑΑΔΕ με τους φορείς της αγοράς, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Ειδικότερα, με τη νέα έκδοση v1.0.8 του myDATA:

• ενεργοποιούνται οι διαδικασίες διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων με τα POS,
• διατίθενται νέα παραστατικά, όπως Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης, Απόδειξη Είσπραξης και Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»,
• εξυπηρετείται η διαδικασία προσυμπλήρωσης και υποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ με τον κανόνα εσόδων – εξόδων, με την υλοποίηση της νέας μεθόδου RequestVatInfo,
• παρέχεται η δυνατότητα πιλοτικής διαβίβασης παραστατικών διακίνησης,
• υλοποιείται νέα μέθοδος διαβίβασης πληρωμών στις συναλλαγές POS για ετεροχρονισμένες συναλλαγές και νέα μέθοδος διαβίβασης παραστατικών υπό έκδοση για τις περιπτώσεις που δεν ολοκληρώνεται η έκδοση του παραστατικού,
• εισάγεται η δυνατότητα διαβίβασης παράλειψης και απόκλισης από τον Λήπτη για παραστατικά που δεν διαβίβασε ή διαβίβασε με απόκλιση ο Εκδότης,
• διατίθενται νέοι συνδυασμοί χαρακτηρισμών εξόδων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στον χαρακτηρισμό εξόδων.

Περαιτέρω, με τη νέα έκδοση v1.5.0 για το timologio παρέχονται λύσεις για την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών, και ειδικότερα:
• δύνανται να εκδοθούν Παραστατικά Διακίνησης «Μη Συσχετιζόμενα», καθώς και Παραστατικά «Μικτών Τύπων» που φέρουν θέση και Δελτίων Διακίνησης, καθώς και να ορισθούν λοιπές συσχετιζόμενες οντότητες κατά την έκδοση παραστατικού (π.χ. μεταφορέας),
• εμπλουτίζονται οι εγγραφές σχετικά με τον σκοπό διακίνησης και τις Μονάδες Μέτρησης Ποσότητας,
• παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης Taric Code για τα προϊόντα,
• προστίθενται νέοι συνδυασμοί χαρακτηρισμών σε συμφωνία με την τελευταία έκδοση 1.0.8 του myDATA,
• εισάγεται σελίδα στατιστικών (dashboards) ανά μήνα – έτος.

Κατάλληλα έχει προσαρμοστεί και η Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Βιβλίων – Bookkeeper προκειμένου να συλλειτουργήσει εύρυθμα με τη νέα έκδοση του myDATA και να ενσωματώσει τους νέους συνδυασμούς χαρακτηρισμών.

Οι εφαρμογές myDATA, timologio & Ηλεκτρονικά Βιβλία- Bookkeeper βρίσκονται εκτός λειτουργίας σήμερα 20/02, και ώρες 9.30-12.30, λόγω αναβάθμισης.

Νέα έκδοση v1.0.8 – τι περιλαμβάνει:

- ΝΕΟ Μέθοδος RequestVatInfo – επιστρέφει δεδομένα προσυμπλήρωσης πίνακα εισροών – εκροών δήλωσης ΦΠΑ Φ2, που συνδέονται με τον ΑΦΜ μιας οντότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- Επέκταση μορφότυπου παραστατικών για εξυπηρέτηση Διακίνησης, ειδική ένδειξη διακίνησης – υποχρεωτικά πεδία
- Νέο Παραστατικό 9.3 Δελτίο Αποστολής
Α.1170/2023
- Σκοπός Διακίνησης – εμπλουτισμός εγγραφών
- Μονάδες Μέτρησης Ποσότητας
- Συσχετιζόμενες Οντότητες
- Επίδομα Θέρμανσης
- Συναλλαγές Εστίασης
- Νέο Παραστατικό 8.4 - Απόδειξη Είσπραξης POS/ 8.4 - Απόδειξη Είσπραξης POS επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
- Νέο Παραστατικό 8.5 - Απόδειξη Επιστροφής POS /8.5 - Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
- Νέο Παραστατικό 8.6 - Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης
EPOS/POS Α.1155/2023
- Επαύξηση δεδομένων πληρωμών (Provider's Signature, ΕCR Token)
- Νέα μέθοδος διαβίβασης πληρωμών SendPaymentsMethod (Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών διενεργείται σε χρόνο προγενέστερο της πληρωμής τους)
- Νέα μέθοδος διαβίβασης παραστατικών υπό έκδοση SendUnsignedInvoices (Η χρήση της μεθόδου γίνεται για τη διαβίβαση Provider's Signatures στις περιπτώσεις που τελικά δεν ολοκληρώνεται η έκδοση του παραστατικού και δεν αποδίδεται MARK)