ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GLOBAL ADVANCED

Κλείσιμο Ισολογισμού - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Επίπεδο 2

Μέσα από ένα αναλυτικό και πρακτικό σεμινάριο, θα μάθετε με πρακτικά παραδείγματα τις βασικές λογιστικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παρουσιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, η περιουσία, τα έσοδα και τα έξοδα μιας οντότητας στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τους ορισμούς, τις λογιστικές πολιτικές και τα υποδείγματα του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, που έχουν εισάγει τα ΕΛΠ. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές αλλά και σπουδαστές της λογιστικής που τους ενδιαφέρει να εξοικειωθούν με την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014).

Από την Φορολογική Βάση στην Λογιστική Βάση

Κλείσε θέση

320€

*Δείτε εδώ τιμές και προσφορές
Ημερομηνία

Έναρξη

Διάρκεια

30 διδακτικές ώρες

διδακτικές ώρες

Πρόγραμμα

Τρίτη και Πέμπτη 18:00 - 21:00

ημέρες & ώρες live παρακολούθησης

Πιστοποιήσεις

GlobalCert

Πιστοποίηση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πιστοποιήσεις που παρέχονται

Διαρκή υποστήριξη εικονίδιο

Διαρκή υποστήριξη

των σπουδαστών από τους εισηγητές για επίλυση αποριών.

Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας εικονίδιο

Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

αποστέλλονται θέσεις εργασίας στους σπουδαστές

Τρόποι Παρακολούθησης

 1. Live Webinar

Συνοπτική ύλη του σεμιναρίου

 • Οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού
 • Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων
 • Υπόχρεοι κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
 • Η έννοια της οντότητας
 • Κατηγορίες οντοτήτων
 • Λογιστικά αρχεία
 • Προτεινόμενο από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σχέδιο Λογαριασμών
 • Λογιστική και φορολογική βάση
 • Αρχή του δεδουλευμένου
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Εγγραφές τέλους χρήσης

 • Επιμέτρηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Επιμέτρηση ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Ωφέλιμη ζωή, υπολειμματική αξία και αποσβεστέα αξία, αποσβέσεις

Απομείωση ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 • Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων
 • Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

 • Λοιπές προβλέψεις
 • Κρατικές επιχορηγήσεις
 • Αναβαλλόμενη φορολογία
 • Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές

Αυτοτέλεια των χρήσεων

 • Στοιχεία της καθαρής θέσης
 • Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
 • Λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιμήσεις
 • Διόρθωση λαθών σε δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Πρακτικό παράδειγμα κατάρτισης ταμειακών ροών

 • Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα
 • Λογιστικές και λοιπές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την
  κατάρτιση του προσαρτήματος
 • Παράδειγμα εργασιών κλεισίματος οντότητας που τηρεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και καταρτίζει χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Βεβαίωση παρακολούθησης

digma-bebaioshs.png

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης, που πιστοποιεί τις γνώσεις σας και είναι απαραίτητο εφόδιο για την εμπλούτιση του βιογραφικού σας.

Πιστοποίηση

globaladvance.png

Η GlobalCert είναι πρωτοπόρος φορέας πιστοποίησης που προσφέρει την υψηλής εξειδίκευσης πιστοποίηση Global Advanced. Αναγνωρισμένη ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η GlobalCert διαθέτει σταθερή παρουσία στον τομέα της πιστοποίησης, η οποία ενισχύεται από πολυετή έρευνα και εμπειρία, με πιστοποιήσεις που καλύπτουν τους τομείς της πληροφορικής,των Επαγγελματικών Σεμιναρίων (Endorsed Programs) και των Επαγγελματικών προσόντων κατά ΕΣΥΔ (Professional Experts).

Η GlobalCert απολαμβάνει εγκρίσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, και συνεργάζεται στενά με τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN. Το NOCN το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εργοδότες αλλά και εκατομμύρια σπουδαστές σε όλο τον κόσμο.

Κόστος Σεμιναρίου

E-Learning

280€

 • E-learning
 • Παρακολούθηση στον δικό σας χώρο και χρόνο
 • Απεριόριστη πρόσβαση στο υλικό και στα βίντεο του σεμιναρίου
Κλείσε θέση

Για εργαζομένους & επιχειρήσεις

320€

Τα χρήματα καταβάλλονται με δόσεις κατά την διάρκεια του σεμιναρίου μέχρι την λήξη του

Κλείσε θέση

Για φοιτητές & ανέργους

280€

Τα χρήματα καταβάλλονται με δόσεις κατά την διάρκεια του σεμιναρίου μέχρι την λήξη του

Κλείσε θέση

Εταιρική Εκπαίδευση

  Εάν ενδιαφέρεστε για την εκπαίδευση του προσωπικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε ειδική οικονομική προσφορά
Ζητήστε προσφορά

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια μας με τους εξής τρόπους:

 • Σε απευθείας σύνδεση με τον εισηγητή (live webinar) με επίλυση αποριών σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα  παρακολούθησης μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων που έχετε χάσει,
 • Μέσω ασύγχρονης διδασκαλίας (e-learning) για παρακολούθηση του σεμιναρίου στον δικό σας χρόνο έχοντας απεριόριστη πρόσβαση στο υλικό και στα βίντεο του σεμιναρίου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και πιστοποίηση από την GlobalCert, αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που θα επιβεβαιώσει τις γνώσεις σας στον τομέα της λογιστικής.

Τα μαθήματα μαγνητοσκοπούνται και παραμένουν διαθέσιμα για 12 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής τους για να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όσες φορές επιθυμείτε εσείς.

Οι καθηγητές μας με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες στο χώρο της λογιστικής ως κάτοχοι λογιστικών γραφείων ή στελέχη εταιρειών και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους μαζί σας με τον δυνατότερο τρόπο και να σας μεταφέρουν τις γνώσεις τους μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Με την εγγραφή σας στα σεμινάρια μας σας παρέχεται απεριόριστο εκπαιδευτικό υλικό και πρόσβαση σε μηχανογραφημένα προγράμματα για παράλληλη εξάσκηση στον δικό σας χώρο και χρόνο. Τα προγράμματα μας έχουν πρακτικό χαρακτήρα, καθώς η εκπαίδευση γίνεται με χρήση πραγματικών βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών.

Τα σεμινάρια μας μπορούν να εξοφληθούν με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με δόσεις σταδιακά κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος έως και την ολοκλήρωσή του
 • Μετρητοίς με την έναρξη του σεμιναρίου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πολύ σύντομα ο υπεύθυνος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σας.

info@protaxseminars.gr +30 211 1084 459
Φόρτωση...
Τρόπος παρακολούθησης:

Ιδιώτης ή Επιχείρηση:

Κλείσε δωρεάν μάθημα

Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν το πρώτο μάθημα του σεμιναρίου, για να δείτε την ποιότητα των υπηρεσιών μας πριν επενδύσετε τον χρόνο και τα χρήματά σας

Κλείσε θέση

Τι λένε οι πελάτες μας

Ευχαριστώ θερμά την PROTAX SEMINARS για την υποστήριξη που παρέχει στους σπουδαστές της, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων των σεμιναρίων της αλλά και στη μετέπειτα εργασία τους.
Με σοβαρό υπόβαθρο φορολογικών γνώσεων, εργασιακή εμπειρία, άμεση υποστήριξη και σεβασμό.
Εύχομαι κάθε επαγγελματική επιτυχία!

Πρόσφατα παρακολούθησα και ολοκλήρωσα το σεμινάριο ''Μηχανογραφημένη Λογιστική ERP'' στο ProtaxSeminars. Η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης σε τόσο προσιτές τιμές ήταν πραγματικά εντυπωσιακή! Επιπλέον, η εξυπηρέτηση ήταν άψογη, καθώς οι άνθρωποι ήταν πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν με οποιαδήποτε απορία ή αίτημα είχα.

Πριν 3 μήνες έλαβα τα σεμινάρια και πλέον μπορώ να γράψω την άποψη μου. Λοιπόν, με βοηθήσαν πολύ στην δουλειά μου, οι εισηγητές είναι επαγγελματίες και στα βασικά πλεονεκτήματα ότι λόγω εργασίας μπορούσα να τα παρακολουθήσω αργά το βράδυ online.

Ότι πιο πρακτικό μπορεί να κάνει κανείς στα πρώτα βήματα του στην λογιστική. Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!

Εξαιρετική δουλειά,καταρτισμένοι καθηγητες και άψογο εκπαιδευτικό υλικό!!! Συνεχίστε έτσι!!!

Δείτε επίσης

Εργατικά & Μισθοδοσία

Εργατικά & Μισθοδοσία

Διάρκεια: 45

Μηχανογραφημένη Λογιστική ERP - ΕΛΠ

Μηχανογραφημένη Λογιστική ERP - ΕΛΠ

Διάρκεια: 110