Δια Ζώσης Παρακολούθηση Θεσσαλονίκη - Live Webinar - E-Learning

Μηχανογραφημένη Λογιστική ERP - ΕΛΠ

Μέσα από ένα αναλυτικό και πρακτικό σεμινάριο θα ανακαλύψετε την πλήρη ανάλυση και εφαρμογή του σχεδίου λογαριασμών Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Ε.Γ.Λ.Σ, ΦΠΑ, My Data και την πρακτική εφαρμογή των υποχρεώσεων ενός λογιστή στα σύγχρονα λογιστήρια των εταιρειών, από τη λειτουργία μιας εταιρείας έως το κλείσιμο του ισολογισμού.Θα εμβαθύνετε σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας ενός σύγχρονου λογιστηρίου και όλα αυτά με χρήση λογιστικών αρχείων, βιβλίων, στοιχείων με πραγματικά παραστατικά και με εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων ERP, όπως Epsilon Net.

Με την πρακτική μας προσέγγιση, το σεμινάριο σχεδιάστηκε για να σας παρέχει απευθείας εφαρμογή και κατανόηση όλων των διαδικασιών. Κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα λάβετε δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και πιστοποίηση από την GlobalCert, που θα επιβεβαιώσει εξειδίκευσή σας στην μηχανογραφημένη λογιστική.

Κλείσε θέση

495€

*Δείτε εδώ τιμές και προσφορές
Ημερομηνία

Έναρξη

Διάρκεια

110

διδακτικές ώρες

Πρόγραμμα

Τρίτη & Πέμπτη 18:00 - 21:00

ημέρες & ώρες live παρακολούθησης

Πιστοποιήσεις

GlobalCert

Πιστοποίηση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πιστοποιήσεις που παρέχονται

Διαρκή υποστήριξη εικονίδιο

Διαρκή υποστήριξη

των σπουδαστών από τους εισηγητές για επίλυση αποριών.

Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας εικονίδιο

Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

αποστέλλονται θέσεις εργασίας στους σπουδαστές

Τρόποι Παρακολούθησης

 1. Δια Ζώσης Παρακολούθηση (Θεσσαλονίκη)
 2. Live Webinar
 3. E-Learning

Διεξάγουμε το πρώτο υβριδικό σεμινάριο, όπου ταυτόχρονα μπορείτε να το παρακολουθείτε δια ζώσης από τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη και live από τον υπολογιστή σας στον δικό σας χώρο.

Παρέχεται επίσης και με δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων ως βίντεο για 12 μέρες από την διεξαγωγή τους.

Συνοπτική ύλη του σεμιναρίου

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές έννοιες και επισημάνσεις Νόμου 4308/14
 • Ποιοι υπάγονται στα Ε.Λ.Π. και τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία)
 • Μέγεθος οντοτήτων και Λογιστικά Αρχεία (Άρθρα 1 – 7)
 • Διπλογραφικά Βιβλία (Γ΄ κατηγορίας) – Τήρηση Βιβλίων ΑΕ – ΕΠΕ - ΙΚΕ.
 • Διακίνηση - Παραστατικά Πωλήσεων (τιμολόγηση συναλλαγών) - Αποδείξεις σύμφωνα με Ε.Λ.Π

Καθημερινές λογιστικές εγγραφές Εταιρίας - (Καταχώριση λογιστικών γεγονότων - Έλεγχος
Ημερολογίων - Ισοζύγια -Καθολικά λογαριασμών, Μητρώο Παγίων)

 • Τιμολόγια αγορών από προμηθευτές (Ομάδα 2)
 • Επιστροφές αγορών
 • Έκπτωση αγορών εμπορευμάτων
 • Πλήρη διαχείριση πωλήσεων (Ομάδα 7)
 • Έκπτωση πωλήσεων
 • Επιστροφές πωλήσεων
 • Ενδοκοινοτική Πώληση
 • Πώληση σε Τρίτη Χώρα
 • Προκαταβολές από πελάτες
 • Έσοδα από Επιδοτήσεις (ΟΑΕΔ – ασφαλιστικών εισφορών)
 • Έσοδα από εκμίσθωση
 • Διαχείριση Εξόδων (Ομάδα 6)
 • Αγορά γραφικής ύλης
 • Διαφημιστικές δαπάνες
 • Έξοδα τραπεζών
 • Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
 • Λογαριασμός εξόδων κινητής τηλεφωνίας
 • Λογαριασμός εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος
 • Ενοίκια κτιρίων
 • Μισθοδοσία Προσωπικού (καταχώρηση λογιστικού άρθρου)
 • Τρόποι εξόφλησης των τιμολογίων (αγορών – εξόδων) – φορολογική αναγνώριση αξίας τιμολογίων
 • Διαχείριση επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων
 • Διαχείριση καρτών (χρεωστικών – πιστωτικών)
 • Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Αγορές Παγίων – Καταχώρηση στο Μητρώο Παγίων
 • Εκπόνηση Ισοζυγίου του κάθε μήνα και έλεγχος με Αναλυτικό Καθολικό και Ημερολόγια
 • Συμφωνία με Εμπορική Διαχείριση
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α , Intrastat , Listing (Φ4 , Φ5)
 • Απόδοση φόρων (ΦΜΥ - ΕΦΚΑ - Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών)
 • Αποστολή των εντύπων στο taxis της ΑΑΔΕ
 • Εργασίες Προετοιμασίας Ελέγχου, Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων –
 • Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Εγγραφές Τακτοποίησης
 • Απογραφή και Αποτίμηση Εμπορευμάτων
 • Επιμέτρηση και απογραφή όλων των στοιχείων της εταιρείας
 • Υπολογισμός Αποσβέσεων
 • Σύνταξη φύλλου μερισμού
 • Υπολογισμός του Φόρου Εισοδήματος – Λογιστική καταχώρηση
 • Συγκέντρωση Αποτελεσματικών Λογαριασμών
 • Υπολογισμός Προκαταβολής φόρου και υποχρέωση απόδοσης του φόρου
 • Υπολογισμός Τακτικού Αποθεματικού
 • Υπολογισμός πρώτου υποχρεωτικού μερίσματος
 • Εγγραφές υπόλοιπου κερδών εις νέον και των φόρων
 • Σύνταξη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων για myDATA
 • Κανάλια Διαβίβασης myDATA
 • Παραστατικά myDATA
 • Χαρακτηρισμοί και ΦΠΑ myDATA
 • Προθεσμίες Διαβίβασης
 • Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (Αναλυτικό – Συνοπτικό)
 • Συμφωνία Λογιστικών Βιβλίων με myDATA

Βεβαίωση παρακολούθησης

digma-bebaioshs.png

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης, που πιστοποιεί τις γνώσεις σας σε θέματα εργατικών και μισθοδοσίας και είναι απαραίτητο εφόδιο για την εμπλούτιση του βιογραφικού σας.

Πιστοποίηση

globaladvance.png

Η GlobalCert είναι πρωτοπόρος φορέας πιστοποίησης που προσφέρει την υψηλής εξειδίκευσης πιστοποίηση Global Advanced. Αναγνωρισμένη ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η GlobalCert διαθέτει σταθερή παρουσία στον τομέα της πιστοποίησης, η οποία ενισχύεται από πολυετή έρευνα και εμπειρία, με πιστοποιήσεις που καλύπτουν τους τομείς της πληροφορικής,των Επαγγελματικών Σεμιναρίων (Endorsed Programs) και των Επαγγελματικών προσόντων κατά ΕΣΥΔ (Professional Experts).

Η GlobalCert απολαμβάνει εγκρίσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, και συνεργάζεται στενά με τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN. Το NOCN το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εργοδότες αλλά και εκατομμύρια σπουδαστές σε όλο τον κόσμο.

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές

Σας παρέχουμε δωρεάν τα μηχανογραφημένα προγράμματα της εταιρείας Epsilon Net, για παράλληλη εκπαίδευση και εξάσκηση στο χώρο σας. Κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων από την από την Global Cert μέσω εξετάσεων.

image.png
epsilonnet.png

Κόστος Σεμιναρίου

E-Learning

450€

 • E-learning
 • Παρακολούθηση στον δικό σας χώρο και χρόνο
 • Απεριόριστη πρόσβαση στο υλικό και στα βίντεο του σεμιναρίου
Κλείσε θέση

Για εργαζομένους & επιχειρήσεις

595€

Τα χρήματα καταβάλλονται με δόσεις κατά την διάρκεια του σεμιναρίου μέχρι την λήξη του

Κλείσε θέση

Για φοιτητές & ανέργους

495€

Τα χρήματα καταβάλλονται με δόσεις κατά την διάρκεια του σεμιναρίου μέχρι την λήξη του

Κλείσε θέση

Εταιρική Εκπαίδευση

  Εάν ενδιαφέρεστε για την εκπαίδευση του προσωπικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε ειδική οικονομική προσφορά
Ζητήστε προσφορά

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια μας με τους εξής τρόπους:

 • Σε απευθείας σύνδεση με τον εισηγητή (live webinar) με επίλυση αποριών σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα  παρακολούθησης μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων που έχετε χάσει,
 • Μέσω ασύγχρονης διδασκαλίας (e-learning) για παρακολούθηση του σεμιναρίου στον δικό σας χρόνο έχοντας απεριόριστη πρόσβαση στο υλικό και στα βίντεο του σεμιναρίου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και πιστοποίηση από την GlobalCert, αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που θα επιβεβαιώσει τις γνώσεις σας στον τομέα της λογιστικής.

Τα μαθήματα μαγνητοσκοπούνται και παραμένουν διαθέσιμα για 12 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής τους για να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όσες φορές επιθυμείτε εσείς.

Οι καθηγητές μας με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες στο χώρο της λογιστικής ως κάτοχοι λογιστικών γραφείων ή στελέχη εταιρειών και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους μαζί σας με τον δυνατότερο τρόπο και να σας μεταφέρουν τις γνώσεις τους μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Με την εγγραφή σας στα σεμινάρια μας σας παρέχεται απεριόριστο εκπαιδευτικό υλικό και πρόσβαση σε μηχανογραφημένα προγράμματα για παράλληλη εξάσκηση στον δικό σας χώρο και χρόνο. Τα προγράμματα μας έχουν πρακτικό χαρακτήρα, καθώς η εκπαίδευση γίνεται με χρήση πραγματικών βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών.

Τα σεμινάρια μας μπορούν να εξοφληθούν με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με δόσεις σταδιακά κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος έως και την ολοκλήρωσή του
 • Μετρητοίς με την έναρξη του σεμιναρίου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πολύ σύντομα ο υπεύθυνος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σας.

info@protaxseminars.gr +30 211 1084 459
Φόρτωση...
Τρόπος παρακολούθησης:

Ιδιώτης ή Επιχείρηση:

Κλείσε δωρεάν μάθημα

Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν το πρώτο μάθημα του σεμιναρίου, για να δείτε την ποιότητα των υπηρεσιών μας πριν επενδύσετε τον χρόνο και τα χρήματά σας

Κλείσε θέση

Τι λένε οι πελάτες μας

Ευχαριστώ θερμά την PROTAX SEMINARS για την υποστήριξη που παρέχει στους σπουδαστές της, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων των σεμιναρίων της αλλά και στη μετέπειτα εργασία τους.
Με σοβαρό υπόβαθρο φορολογικών γνώσεων, εργασιακή εμπειρία, άμεση υποστήριξη και σεβασμό.
Εύχομαι κάθε επαγγελματική επιτυχία!

Πρόσφατα παρακολούθησα και ολοκλήρωσα το σεμινάριο ''Μηχανογραφημένη Λογιστική ERP'' στο ProtaxSeminars. Η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης σε τόσο προσιτές τιμές ήταν πραγματικά εντυπωσιακή! Επιπλέον, η εξυπηρέτηση ήταν άψογη, καθώς οι άνθρωποι ήταν πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν με οποιαδήποτε απορία ή αίτημα είχα.

Πριν 3 μήνες έλαβα τα σεμινάρια και πλέον μπορώ να γράψω την άποψη μου. Λοιπόν, με βοηθήσαν πολύ στην δουλειά μου, οι εισηγητές είναι επαγγελματίες και στα βασικά πλεονεκτήματα ότι λόγω εργασίας μπορούσα να τα παρακολουθήσω αργά το βράδυ online.

Ότι πιο πρακτικό μπορεί να κάνει κανείς στα πρώτα βήματα του στην λογιστική. Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!

Εξαιρετική δουλειά,καταρτισμένοι καθηγητες και άψογο εκπαιδευτικό υλικό!!! Συνεχίστε έτσι!!!

Δείτε επίσης

Εργατικά & Μισθοδοσία

Εργατικά & Μισθοδοσία

Διάρκεια: 45

Λογιστικό Γραφείο

Λογιστικό Γραφείο

Διάρκεια: 80